Showing the single result

Oväsen i simhallar: Så minskar du bullret

Oväsen i simhallar beror på att många människor samlas på samma ställe i kombination med dåliga akustiska förhållanden. De många hårda ytorna med kakel och höga tak gör att ljudet enkelt sprids i en simhall.

Den enskilda gästen kanske inte känner sig störd av ljudnivån i simhallen, men för de anställda som vistas i simhallen under en lång tid och varje dag, kan oväsendet vara ett problem.

Ett sätt att kontrollera att bullernivån inte är för hög är att öka medvetenheten om den aktuella ljudnivån. Det här är exakt vad SoundEars ljudmätare är lämpliga för.

SoundEars enheter mäter nämligen ljudnivån och återspeglar den på skärmen med det välkända “ljudörat” som lyser grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket buller som finns i lokalen. Detta gör det enkelt att upptäcka när det är för mycket oväsen.