Visar alla 5 resultat

Inomhusmätningar: Hur man kontrollerar ljuden

Inomhusmätningar utförs normalt sett eftersom man som arbetsgivare måste se till att anställda inte utsätts för onödigt mycket buller på arbetsplatsen. Arbetsmiljön måste vara i ordning, och här krävs inbyggd bullermätning eller arbetsmiljömätning.

Man kan anlita en konsult för att genomföra sin inomhusmätning då och då med hjälp av en handhållen mätare. Det ger en ögonblicksbild av ljudnivån för den angivna dagen du mäter, och det kan vara en bra lösning. Men om du behöver dokumentera dina ljudnivåer över en längre period och flera gånger, är det dyrt att använda en konsult varje gång.

Här kan man förvärva en eller flera ljudmätare som kan installeras ordentligt på arbetsplatsen på arbetsstationer och platser där ljudnivån kräver det.

SoundEar har en serie ljudmätare som är speciellt utvecklade för arbetsplatser inom industrin och bygg där bullernivån kan vara så hög att hörapparater behövs.

Inomhusmätare för industri och konstruktion


Vilken ljudmätare passar bäst för dina behov?

Som arbetsgivare måste man se till att de anställda har tillgång till hörselskydd vid ljudnivåer över 80 decibel och att alla har hörselskydd vid ljudnivåer över 85 dB.

Det senare kan vara ett problem om du har en arbetsplats där ljudnivån varierar mycket. Här kan det vara svårt för medarbetaren att veta när hörselskyddet verkligen behövs.

Här fungerar SoundEar II-industry eller den stora XL-modellen bra eftersom de gör ljudet synligt och kan blinka rött när gränsen på 85 decibel nås och ljusgul redan vid 80 decibel. Då vet alla när hörselskyddet ska vara på.

Om du också behöver dokumentera dina ljudnivåer är det SoundEar3-310 eller den stora XL-versionen som gäller istället. De gör ljudet synligt och varnar för behovet av hörselskydd på samma sätt som SoundEar II Industry och XL, men är också utrustade med en extern mikrofon som ger noggranna ljudmätningar som kan kalibreras - och levereras sedan med en mjukvara som inkluderar fullständig överblick och dokumentation av bullret på arbetsplatsen.

I vissa fall måste du som företag också mäta ljudet utomhus, t.ex. för att bestämma hur mycket buller byggplatsen orsakar grannarna, och SoundEar har såklart också en lösning för extern ljudmätning.