Showing the single result

Buller i skolan: Hur man minskar oväsendet i klassrummet

Buller i skolan och på förskolan är ett utbrett problem i Sverige eftersom när många barn samlas på ett ställe så ökar ljudnivån när man måste överrösta varandra.

Det finns flera sätt att hantera oväsen i skolan eller i klassen. Det viktigaste är att göra barnen medvetna om bullret och hur det påverkar dem, så att de kan se att det är ett problem och att något måste göras åt det.

En SoundEar (eller “ljudöra”) är ett sätt att öka medvetenheten om bullret i klassrummet. SoundEar gör bullret synligt på ett sätt som barnen lätt kan förstå. Apparatens öra ändras från ljusgrönt till ljusgult eller blinkar rött om det finns för mycket oväsen i klassen eller på dagis.


Buller i skolan - varför är det ett problem?

Buller i skolor och daghem är inte bara ett problem för barnen, som kan möta utmaningar med koncentrations- och inlärningsförmåga, som ett resultat av buller i klassen, på dagis eller fritidshem.

Det är också ett problem för lärare och pedagoger som utsätts för buller på arbetsplatsen och som kan utveckla hörselskador på lång sikt. Det finns också en växande tendens hos grundskolelärare att skada stämbanden, eftersom de ofta måste prata mycket högt för att överrösta barnens ljud i klassen.